Zamknięcie rekrutacji

W związku z wyczerpaniem puli miejsc do udziału w projekcie „Świętokrzyska Aktywizacja” informujemy o zamknięciu procesu rekrutacji.